Žiadosť o pomoc pri hľadaní psíkov / 2014-11-15

10735804_10205424998011527_921940353_n

Žiadame Vás o pomoc pri hľadaní týchto dvoch krásavíc. Svetlá sa vola Lara a tmavá Lana. Určite človeku neublížia, ale musia byt vystrašené a dosť premrznuté. Niesu zvyknuté byt vonka tak dlhú dobu. V prípade nájdenia skôr volať na Lanu. Posledné zmienky sú z okolia Zázrivej. V prípade nejakých informácií prosím volať na uvedené číslo [...]

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 24.10.2014, č.: 4/2014 / 2014-12-15

24c573258e964bc447fdb4d07727

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  24. 10.  2014,  č.:  4 / 2014. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.Petíciu občanov o zachovanie priestorov budovy materskej školy v Zázrivej na vyučovanie deťom materskej školy. Za hlasovali všetci 9 prítomní poslanci. 2. Žiadosť Ivan Skičák-AQ Plus, Športovcov 1178/10, 026 01 Dolný Kubín [...]

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 24.10.2014 / 2014-12-15

24c573258e964bc447fdb4d07727

Zápisnica zo zasadania  Obecného zastupiteľstva v Zázrivej , konaného dňa : 24. 10. 2014 na obecnom úrade  v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1.Otvorenie: p. starosta    privítal 8 prítomných poslancov a  občanov  na zasadaní OZ. Prečítal program zasadania, ktorý aj všetci 8 prítomní poslanci schválili. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. [...]

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ZÁZRIVÁ NA ROK 2015 / 2014-11-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

Výdavková časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF Príjmová časť rozpočtu – na stiahnutie v PDF

Návrh VZN o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2014 / 2014-11-28

24c573258e964bc447fdb4d07727

N Á V R H Dodatku č. 1  ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 7 – 21/2013, zo dňa 13. 12. 2013 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení v zmysle  zákona č. 582/2004 Z.Z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a [...]

Poďakovanie za zazimovanie stromčekov / 2014-12-26

os1

Srdečne ďakujeme manželom Trnovcovcom (Petre a Martinovi) z Plešivej za prípravu ovocných stromčekov novonarodených detí na zimu. Okrem stromčeka, zasadeného na počesť svojej dcérky, obalili pletivom aj stromčeky, zasadené pre ďalších 24 detí. Ešte raz velikánska vďaka!

Príhovor starostu obce pri príležitosti slávnostného otvorenia novozrekonštruovaného starého kostola v Zázrivej / 2014-12-15

Príhovor starostu obce

Vaša excelencia, otec biskup Andrej Imrich, vážený páni farári, vážené slávnostné zhromaždenie, zišli sme sa tu, v Zázrivej, na počesť znovusprístupnenia nášho  starého kostola Všetkých svätých po jeho oprave. Tak ako všetko v živote má svoj príbeh, nie je tomu inak ani pri našom kostole Všetkých svätých. Písal sa rok 1796 keď pod patronátom a [...]

Deti v knižnici – Neobyčajné stretnutia s literatúrou / 2015-02-14

nk2

Dňa 14.októbra 2014 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnili v dopoludňajších hodinách podujatia. Podujatia boli organizované v spolupráci s Oravskou knižnicou Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Deti  z materskej školy zaujalo čítanie z knižky Tuláčik a Klára. Pôvabná, usmievavá kniha o dvoch priateľoch – Kláre a psíkovi Tuláčikovi, ako sa učia riešiť životné problémy. [...]

V skanzene postavia včelín / 2015-03-15

Orava-vcelin

Návštevníci kultúrnych podujatí budú môcť obdivovať presklený úľ so včelami. Aktívni rodičia úspešne rozširujú detský skanzen pri materskom centre Ovečkovo. Presťahovali starý včelín „Chceli sme deťom dopriať viac čerstvého vzduchu,” hovorí Zuzana Makarová, vedúca materského centra Ovečkovo. „Preto sme sa rozhodli postaviť detský skanzen.” Zatiaľ v ňom stojí zrubový domček, humno, studňa, hojdačka, lavičky. Všetko [...]

Seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” / 2014-11-06

Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK

POZVÁNKA odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka” Občianske združenie KRAJŠÍ VIDIEK v spolupráci s OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Vás pozývajú na odborný informačný seminár „Rozvojom poľnohospodárstva k rozvoju vidieka“, ktorého cieľom je informovať verejnosť o  nových technológiách v poľnohospodárskej výrobe, poistení a rizikách v poľnohospodárstve, financovaní v poľnohospodárskej výrobe a Spoločnej [...]

Komunálne voľby 2014 / 2014-11-15

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce v Zázrivej 15.novembra 2014 Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: 1. Matúš Mních, JUDr., 52 ročný,    starosta, Zázrivá – Havrania 37, SMER – sociálna demokracia   [...]

Najstaršie rodiny obce Zázrivá / 2014-12-31

nr7

V spolupráci z PhDr. Jurajom  Laššuthom sme pre Vás spracovali mená obyvateľov Zázrivej od najstarších čias po rok 1774 na pozadí vývoja a zmien v používaní pomenovania osôb. Viac informácii nájdete tu: Najstaršie rodiny obce Zázrivá

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce / 2014-11-15

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá. Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687. starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.   [...]

Služba SMS rozhlas / 2014-12-31

Služba SMS rozhlas

Obec Zázrivá zvažuje zriadenie bezplatnej služby SMS rozhlas. Ide o efektívnu a priamu komunikáciu s občanmi pomocou krátkych textových správ (SMS). Zároveň môže slúžiť ako čiastočná náhrada obecného rozhlasu pre občanov, ktorí ho na svojej osade nemajú. Tiež pomôže tým, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas. Prosíme o vyjadrenie [...]

V Zázrivej pribudne obecná bytovka / 2014-12-31

b1

Jednou zo strategických úloh vedenia obce je zabezpečiť, aby obyvatelia z obce Zázrivá neodchádzali, ale naopak chceli tu zostať, čím sa bude obec rozvíjať. Práve výstavba nájomných bytov je v tomto období vysoko aktuálna. Finančné zabezpečenie výstavby bude kryté cez dotácie a z rozpočtu obce Zázrivá. Vybudovanie stavby 12 bytového domu je plánované na rok [...]

Plán zasadaní – 2014 / 2014-12-31

24c573258e964bc447fdb4d07727

Pracovné stretnutia poslancov: 7. 3. 2014 16. 5. 2014 12. 9. 2014 28. 11. 2014 Obecné zastupiteľstvá: 21. 3. 2014 30. 5. 2014 26. 9. 2014 12. 12. 2014

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014 / 2014-12-31

CR1

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu. Ako separovať – manuál Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov: – Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté) – Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a [...]

Vitajte v Zázrivej – čo zaujímavé u nás môžete vidieť a zažiť / 2014-12-31

brozurka_web01

Vitajte v Zázrivej O Zázrivej Zázrivá je horská obec na severnom Slovensku, na pomedzí Malej Fatry a Oravskej Vrchoviny. Je obľúbeným cieľom pre trávenie voľného času, dovolenky a aktívneho oddychu. Obec má vyše 450 rokov dlhú históriu, a tak jej dejiny sú pestré. Menej oficiálnu históriu zachytávajú dve knižky Povestí spod Rozsutca.Dedinka Zázrivá je rozľahlá, [...]